Garantievoorwaarden

ARCHOS biedt de eindgebruiker direct na aankoop service, via een hotline en een service centrum dat zich bezighoudt met defecte producten die onder de garantie vallen.

Consumenten Helpdesk nummer: (tegen lokaal tarief)
België : 0 78 48 51 08
Nederland: +31 85 888 2986
Openingstijden: maandag – vrijdag van 9.00 tot 19.00 uur

ARCHOS garandeert de producten (hardware) verkocht tegen materiaal-en fabricagefouten gedurende de hierboven aangegeven perioden. De klant dient de originele factuur als bewijs van
aankoop voor de duur van de garantie te houden. Een kopie van dit aankoopbewijs is verplicht om de garantie te registreren. ARCHOS aanvaardt als bewijs: aankoopbewijzen uitgegeven door
geautoriseerde dealers. Items zoals credit card afschrijvingen (Visa, Mastercard, Amex, Discovery, etc.) of facturen uitgegeven door PayPal, Authorizenet.com, etc. worden niet door ARCHOS aanvaard als aankoopbewijs.

• ARCHOS garandeert niet de werking van het product indien software wordt geïnstalleerd die niet compatibel is met de specifieke kenmerken van het product.
• ARCHOS garandeert alleen defecten die ontstaan tijdens normaal gebruik van het apparaat en bijgevolg, is de garantie niet van toepassing op:
i. producten met uiterlijke beschadiging (bijvoorbeeld, deuken, scheuren, krassen, etc.) en
/ of sporen van vocht / corrosie en vreemde stoffen (zoals eten, drinken, etc.)
ii. producten die onjuist zijn gebruikt of onvoldoende onderhoud of gewijzigd zijn
iii. software, interfaces, media, onderdelen of apparatuur niet geleverd of door ARCHOS
goedgekeurd;
iv. producten die met verkeerde voltage zijn gebruikt
v. elk gebruik van het product welke niet conform is met de aard en het beoogde gebruik
• ARCHOS-producten zijn uitgerust met accu's met een eindig aantal laadcycli. Dit betekent dat de levensduur van de batterij geleidelijk zal afnemen. ARCHOS garandeert geen levensduur voor
batterijen, gezien het feit dat de vermindering van de levensduur van de batterij ook afhangt van de variabelen buiten ARCHOS 'controle, zoals de frequentie en het aantal van de batterij laad /
ontlaad cycli,
• De ARCHOS 'garantie dekt geen schade aan het LCD-scherm van het product. ARCHOS LCD schermen kunnen pixelfouten hebben van meet af of deze kunnen na verloop van tijd
verschijnen. Een LCD-scherm met minstens vier defecte pixels wordt beschouwd als defect. Een defecte pixel is een pixel die permanent zwart of wit is.
• ARCHOS behoudt zich het recht voor om een pakket welke onjuist is verpakt bij ontvangst te weigeren. Onjuiste verpakking kan schade brengen aan het product waarvoor ARCHOS niet
aansprakelijk kan worden gesteld.

De garantievoorwaarden voor de Beeldbel Tablet kunt u hier downloaden.

Kan ik Apps installeren uit de Play Store?

Nee, u kunt zelf geen extra Apps toevoegen uit de Play Store zolang de Tablet actief is als Beeldbel Tablet. Om het gebruik zo eenvoudig mogelijk te houden beperken wij de Apps. Zodra u het Beeldbel Tablet abonnement opzet & de tablet gereset wordt is deze weer normaal te gebruiken. Voor instellingen bieden wij de mogelijkheid om vanaf 5 Tablets wel extra Apps mee te leveren in het profiel.

Hoe kan ik opzeggen?

Door te gaan naar Mijn Account kunt u al uw actieve abonnementen zien. Daar kunt u uw abonnement maandelijks eenvoudig stopzetten.